Výkup
europaliet
Skladové
priestory
na prenájom
 


Kontakty

View Larger Map

Údaje o firme / Company details

vadual@vadual.eu

Sídlo firmy-fakturačná adresa:
Vedenie spoločnosti, Kontroling,
Ekonomicko-personálne oddelenie

Head Office / Billing address:
Company management
Controlling
Economic department

Vadual, a. s.
Ružová 228
908 71 Moravský Sv. Ján
Slovakia

Prevádzka:
Obchodné oddelenie, Špedícia, Doprava,
Skladovanie, Autocentrum- Vadual SPED s.r.o.
Operation:
Business Department
Forwarding,Transportation, Storage
Car Centre - Vadual SPED s.r.o.

Logistické Centrum Vadual
Cesta na Hohenau 884
908 71 Moravský Sv. Ján

IČO: 44 937 695
DIČ: 2022881355
IČ DPH: SK 2022881355
Registrácia: OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10716/T

Vedenie spoločnosti / Company management

Ing. Milan Varga
Predseda predstavenstva / Chairman of the Board
e-mail: varga@vadual.eu

Jana Sijková
Asistentka predsedu predstavenstva / Assistant to the Chairman
mobil: +421 917 440 021
e-mail: sijkova@vadual.eu

Kontroling / Controlling

Bc. Milan Šimek
Manažér kontrolingu
Controling manager
tel: +421 908 675 180
e-mail: simek@vadual.eu

Obchodné oddelenie / Špedícia / Doprava / Skladovanie

Business Department / Forwarding / Transportation / Storage

spedicia@vadual.eu
fax: +421 34 7747 243

Adriana Vidovičová
Manžér dopravy a logistiky
Transport and logistics manager
tel: +421 34 7973 115
mobil: +421 908 675 181
e-mail: vidovicova@vadual.eu

Ing. Denisa Dobránska
Disponent
tel: +421 34 7973 123
mobil: +421 908 675 191
e-mail: dobranska@vadual.eu

Ján Kováč
Disponent
tel: +421 34 7973 122
mobil: 421 908 675 190
e-mail: kovacj@vadual.eu

Mgr. Jakub Kadera
Disponent
tel: +421 34 7973 121
mobil: +421 918 640 022
e-mail: kadera@vadual.eu

Marián Hladík
Manažér prevádzky vozidiel
Vehicle operation manager
mobil: +421 908 675 185
e-mail: hladik@vadual.eu

Vladimír Mračna
Manažér prevádzky vozidiel
Vehicle operation manager
mobil: +421 905 627 953
e-mail: mracna@vadual.eu

Ekonomické oddelenie / Economic departmant

ekonom@vadual.eu
mobil: +421 908 675 200

Ing. Miloslav Vadina
Poradca predsedu predstavenstva
Advisor to the Chairman of the Board
e-mail: vadina@vadual.eu

Bc. Mária Kováčová
Ekonomický manažér / Economic manager
tel: +421 34 7973 128
mobil: +421 918 640 024
e-mail: kovacova@vadual.eu

Mgr. Lenka Pobjecká
Personalista / Personnel manager
mobil: +421 918 640 021
e-mail: pobjeckal@vadual.eu

Monika Frühaufová
Účtovník/ Accountant
tel: +421 908 675 200
e-mail: fruhaufova@vadual.eu

Zuzana Oravcová
Fakturant / Invoice clerk
tel: +421 908 675 200
e-mail: oravcova@vadual.eu

Logistické centrum Vadual (LCV) / Logistics center Vadual (LCV)

Adrián Šureček
Vedúci LCV / Supervisor LCV
mobil: +421 908 675 177
e-mail: sklad@vadual.eu

Vrátnica / Gate - house
mobil: + 421 905 628 006

Autocentrum - Vadual SPED, spol. s r.o.

Autoservis, pneuservis, autoumyváreň, opravy poškodených autoskiel
Car Service, Tyre Service, Car Wash, Repairing damaged windscreens

SERVIS - 24 hod. služba: +421 917 333 555

servis@vadual.eu

Michal Šimon
Vedúci autocentra a servisu pre vozidlá do 3,5 t
Supervisor / Car Center / Car service for vehicles up to 3.5 t
mobil: +421 908 675 184
e-mail: simon@vadual.eu

Miroslav Mihalovič
Vedúci autoservisu pre vozidlá nad 3,5 t
Supervisor / Car service for vehicles above 3.5 t
mobil: +421 918 824 648
e-mail: mihalovic@vadual.eu

Martin Vadina
Vedúci autoumyvárne
Supervisor / Car Wash
mobil: +421 908 675 186
e-mail: vadina.martin@vadual.eu
           vadina.martin@gmail.com

Bankové spojenie

UniCredit Bank Slovakia a.s.
Pobočka Malacky, Záhorácka 51, 901 01 Malacky
IBAN code: SK 02 1111 0000 0010 8722 0018 BIC code: UNCRSKBXXX

Logistické centrum
- skladovanie a manipulácia
- pneuservis a autoservis
- autoumyváreň
- predaj/ výkup paliet
- výkopové a búracie práce
Vlastná doprava
- chladiarenské vozidlá
- plachtové vozidlá
- malé, stredné, veľké
Poloha LCV
- blízko hraníc s Rakúskom a ČR
- 50km od Bratislavy
- 80km od Brna
- 70km od Viedne